Jumlah surat masuk dan keluar tahun 2018
Jumlah Surat Masuk: 5629, Jumlah Surat Keluar: 7797

Surat masuk terakhir