Jumlah surat masuk dan keluar tahun 2019
Jumlah Surat Masuk: 3629, Jumlah Surat Keluar: 5903

Surat masuk terakhir