Jumlah surat masuk dan keluar tahun 2019
Jumlah Surat Masuk: 1000, Jumlah Surat Keluar: 1888

Surat masuk terakhir