Jumlah surat masuk dan keluar tahun 2018
Jumlah Surat Masuk: 5519, Jumlah Surat Keluar: 6920

Surat masuk terakhir